برای روشن شدن مفهوم عشق بخشیدن به دیگران، اول باید معنای عشق نبخشیدن به دیگران را بفهمید.
تلاش برای تغییر دادن طرف مقابل عشق بخشیدن نیست!
تصور این*که شما می*دانید چه چیزی برای طرف مقابل بهرت است عشق بخشیدن نیست!
تصور این*که حق با شماست و طرف مقابل اشتباه می*کند عشق بخشیدن نیست!
بازخواست، ملامت، شکایت، غر زدن، یا ایراد گرفتن از طرف مقابل عشق بخشیدن نیست!
راز روابط
**دگی همه چیز را به شما عرضه می*کند تا بتوانید آنچه دوست دارید را برگزینید، و بخشی از موهبت **دگی این است که همه جور آدمی را دور و برتان قرار داده، بنابراین می*توانید در آن آدم*ها آنچه دوست دارید را انتخاب کنید و از آنچه دوست ندارید روی برگردانید. قرار نیست برای خصوصیاتی که در شخصی نمی*پسندید، در خودتان عشق ایجاد کنید، بلکه کافی است بدون نشان دادن احساس خاصی از آن روی برگردانید.
خیلی ساده است…
در یکی از فایل*های صوتی اشاره*ای به این موضوع داشتم. نیازی نیست به زور بخواهید به خودتان بقبولانید که یک رفتار خاص یک شخص خوب است. اگر به طور مثال **ی در **دگی شما بدقول است نیازی نیست بگویید خوب خدا رو شکر که بدقول است قاتل نیست! نه قانون جذب عشق این را نمی*گوید. فقط می*گوید روی رفتار دیگه*ای احساس بگذارید که در او دوست دارید.
او بدقول است اما مهربان است؛ من به مهربانی او تمرکز می*کنم.
او بدقول است اما خوش صحبت است؛ من روی خوش صحبتی او تمرکز می*کنم.
او بدقول است اما دست و دل باز است؛ من روی دست و دل بازی او تمرکز می*کنم.
تبریک می*گویم. شما به بهترین شکل از قانون جذب عشق استفاده کردید.
روی برگرداندن در قانون جذب چیست ؟
روی برگرداندن از آنچه در شخصی نمی*پسندید بدین معناست که شما آن را جدی نمی*گیرید. به این معناست که شما می*دانید با قانون جذب عشق روی هر چه تمرکز کنید بیشتر از آن را دریافت می*کنید.
روی برگرداندن یعنی دنیا به شما حق انتخاب داده است. یعنی با آ*ن*ها بحث و جدل نکنید تا ثابت کنید اشتباه می*کنند یا عیب*جویی کنید یا آن*ها را مقصر بدانید، یا بخواهید تغییرشان دهید. این*ها در قانون جذب عشق جایی ندارند. اجازه دهید همه خودشان باشند و شما انتخاب کنید.
نگاه بالاتر و البته بهتر
بیاید یک مثال ب**یم تا وضعیت روشن شود.
یک نفر برای پول همسر خود را طلاق داده و با یک فرد پولدار ازدواج کرده است. ( از اینجا به بعد را باید عامیانه*تر بنویسم)
ما شروع می*کنیم به جنگیدن؛ اه، این دیگه چه آدمیه. عجب نامردیه! واقعا چطور می*تونه اینقدر منفعت طلب باشه…
حالم داره ازش بهم می*خوره. صد رحمت به حیوون و …………
یک نفر که قانون جذب عشق را می*داند ( از این به بعد می*گوییم استاد) می*گوید:
چرا اینقدر بهش فکر می*کنید؟ مگه این فرد وارد **دگی*ات شده؟
ما: نه، ولی نگاش کن. از این نامردتر تا حالا ندیدم. هیچ بویی از انسانیت نبرده. خجالتم نمی*کشه. همین*ها جامعه رو خراب می*کنن پس فردا دودش توی چشم من هم میره.
استاد: دودش به چشم تو نمی*رود اگر بهش فکر نکنی؛ کافی است به چیزهای زیبای **دگی فکر کنی.
ما: نهههههه. اصلا وارد **دگی من نشه. همسر بدبختش چی؟ اون چه گناهی کرده بود؟
استاد: مگه تو می*دونی همسرش چی می*خواسته؟ شاید خودش می*خواسته! شاید هم نه ولی حتما خودش اون رو به **دگیش وارد کرده.
ما: مگه میشه؟ واسه چی باید بخواد؟ هیچ** چنین چیزی نمی*خواد.
استاد: درسته ولی شاید یک **ی که قانون جذب عشق رو نمی *دونسته اون رو اشتباه استفاده کرده ……
این داستان تا انتها ادامه دارد حالا مثال ساده*تری می***م تا موضوع رو راحت درک کنیم. شما شخصیت*ها را تطابق دهید.
ما از یک نقاش می*خواهیم که برامون یک منظره زیبا نقاشی کند.
نقاش: لطفا فقط به من رنگ سبز و آبی و زرد بدهید.
ما: بفرمایید تمام رنگ*ها توی این بسته.
نقاش: نههههههههههه. چرا همه رنگ*ها رو دادید؟ مگه نگفتم فقط سه رنگ؟
ما: خوب این بسته رنگ تکمیله تا هر ** رنگی که می*خواهد را انتخاب کنه. شما از رنگی که نمی*خواهید استفاده نکنید.
نقاش: نه! آخه این هم شد رنگگگگگگگگ؟ کی آخه از یه همچین رنگی استفاده می*کنه؟ چرا این رو توی بسته رنگ*ها گذاشتید؟
ما: شاید یکی از این رنگ استفاده کنه! اصلا شاید طرف نقاشی بلد نباشه و مثل شما وارد نباشه و به اشتباه فکر کنه این رنگ خوبه و ازش استفاده کنه.
نقاش: نههههههههه. هیچ** از این رنگ خوشش نمیاد مگه آدم دیوونه است که از این رنگ استفاده کنه ….
چقدر ما در **دگی*مون به نقاش شباهت داریم؟

ما با دید قدیمی*مان نگاه می*کنیم و انتظار نتایج جدید داریم. از دید قانون جذب عشق نگاه کنیم ….
“با ما در قانون جذب ثروت همراه باشید”

منبع : سایت قانون جذب پرورش افکار