فناوری رادیو شناسه RFID1- دستگاه های خواننده بارکدها در صورتی عمل می کنند که برچسب در مسیر خط مستقیم دید آنها قرار گیرد؛ در حالی که هیچ یک از انواع RFID tag برای خوانده شدن احتیاجی به قرار گرفتن در مسیر دید مستقیم Reader ندارند.

2- تگهای RFID می توانند از فاصله بسیار دورتری نسبت به بارکد خوانده شوند. یک RFID Reader می تواند اطلاعات RFID را تا فاصله 300 فوت هم بخواند، در حالی که فاصله خوانده شدن بارکد بسیار کمتر است و عملا بیشتر از 15 فوت نیست.

3- چند RFID tag می توانند به طور هم زمان خوانده شوند اما بارکد این مزیت را ندارد.

4- خواندن اطلاعات از RFID با سرعت بسیار بالاتری صورت می گیرد فروش تجهیزات rfid (حدود 40 عدد یا بیشتر در 1 ثانیه)؛ در حالی که خواندن اطلاعات از بارکد بسیار زمان برتر است. به علت این که tag باید دقیقا روبروی Reader قرار گیرد، ممکن است چند ثانیه برای خواندن فقط یک tag وقت صرف شود.

5- از آنجایی که بارکد باید برای خوانده شدن در مسیر دید مستقیم gun قرار گیرد، باید حتما بر روی سطح خارجی کالا نصب شود. در نتیجه خیلی سریع آسیب دیده و غیر قابل استفاده می شود. در حالی که می توان برچسبهای RFID را در داخل پوشش پلاستیکی قرار داد و حتی می توان آنها را در داخل محصول فرو کرد که این خود، دوام آنها و امکان استفاده مجدد از آنها را فراهم می سازد.

6- عمر برچسبهای RFID از بارکد بیشتر است.