میانگین قیمت ماهانه سبد نفتی اوپک در ٢٢ روز نخست ماه سپتامبر (شهریور- مهر) نسبت به ماه اوت (مرداد- شهریور) ٢٩ سنت کاهش یافت.
به گزارش عصرنفت ، مهدی یوسفی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، گفت: قیمت انواع نفت خام شاخص پس از آن که در ١٠ روز پایانی ماه اوت روند کاهشی داشت، از ابتدای ماه سپتامبر روندی افزایشی به خود گرفت و این روند تا هشت سپتامبر ادامه یافت.
وی با بیان این که پس از هشت سپتامبر قیمت نفت با نوسان*هایی همراه شد و روند کاهشی به خود گرفت، تصریح کرد: به طور کلی میانگین ماهانه قیمت سبد نفتی اوپک تا ٢٢ سپتامبر در سطح ٤٢ دلار و ٨١ سنت بود که ٢٩ سنت در بشکه کمتر از میانگین ماه اوت بود.
یوسفی با بیان این که میانگین ماهانه قیمت نفت دبلیو تی آی تا ٢٣ سپتامبر ٤٤ دلار و ٧٠ سنت بود، افزود:این رقم پنج سنت در بشکه کمتر از میانگین ماه اوت بود.
کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی به عوامل تضعیف کننده بازار نفت اشاره کرد و گفت: وجود مازاد عرضه نفت‏خام و فرآورده در بازار و افزایش نگرانی نسبت به تداوم مازاد عرضه، افزایش تولید اوپک در ماه اوت و افزایش صادرات این کشورها از جمله ایران و عراق، افزایش تعداد دکل‏های فعال حفاری در بخش نفت آمریکا، افزایش سطح ذخیره ‏سازی‏های فرآورده‏های میان تقطیر در آمریکا، افزایش هفتگی تولید نفت‏ خام آمریکا برخی عوامل تضعیف کننده بازار نفت هستند.
یوسفی همچنین درباره عوامل تقویت کننده بازار نفت هم عنوان کرد: پیشنهاد عربستان به ایران مبنی بر کاهش سطح تولید خود به شرط عدم افزایش تولید نفت ایران، تصمیم فدرال رزرو مبنی بر عدم تغیر نرخ بهره در آمریکا و تضعیف ارزش دلار، نزدیک شدن یک طوفان فصلی به خلیج مکزیک، توقف بخشی از تولید منطقه و افزایش واردات نفت چین در ماه اوت برخی از عواملی بودند که سبب تقویت بازار نفت شدند.