به گزارش عصرنفت ، مهندس سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران روز یکشنبه، اول اسفندماه در افتتاح سی*وپنجمین گردهمایی ملی علوم زمین با اشاره به ارزان شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: همزمان با کاهش قیمت*های نفت در بازارهای جهانی هزینه*های ریسک اکتشافات میادین نفت و گاز افزایش پیدا کرده است؛ از این رو نمی*توان انتظار کشف میادین جدید نفت و گاز را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه میادین کشف*شده جزو میادین کوچک نفت و گاز است، یادآور شد: علی*رغم پیشرفت*های زیاد در زمینه فناوری*های حفاری، ریسک اکتشافات معادن نفت و گاز افزایش پیدا کرده است.
هندی با اشاره به ارائه رویکرد جدید برای کاهش ریسک اکتشافات میادین نفتی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر رویکرد PLAy جایگزین روش*های سنتی شده است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در گذشته به منظور اکتشاف معادن نفت و گاز کل منطقه مورد اکتشاف مورد بررسی قرار می*گرفت، یادآور شد: در این رویکرد جدید با مطالعات جامع در حوزه*های رسوبی و تشخیص PLAYها هزینه اکتشاف مدیریت می*شود.

وی با بیان اینکه بالاترین هزینه اکتشاف مربوط به عملیات حفاری می*شود، اظهار کرد: 80 درصد هزینه*های مربوط به اکتشاف صرف عملیات حفاری می*شود؛ از این رو هرچقدر مطمئن*تر اقدام به انجام عملیات اکتشاف شود، ریسک اکتشاف کاهش می*یابد.
هندی با بیان اینکه رویکرد PLAy در این زمینه می*تواند موثر باشد، افزود: PLAy مجموعه*ای از میادین اهداف اکتشافی است که امکان شارژ شدگی و تجمع هیدروکربوری را دارد و از لحاظ زمین*شناسی به یک واحد چینه*شناسی تعلق دارد.
به گفته این مقام مسؤول، با این روش به جای اینکه به دنبال میادین مختلف در یک منطقه باشیم، بر اساس مطالعاتی در حوزه*های گسترش پوش*سنگ، سنگ منشأ بالغ، سنگ مخ** و نفت*گیرها اقدام به شناسایی یک منطقه طلایی خواهد شد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد: با استفاده از این روش می*توان با کمترین ریسک منطقه اکتشاف مورد نظر را شناسایی کنیم.
وی همچنین به مزایای کاربردی کردن رویکرد PLAy برای اکتشاف میادین اشاره کرد و یادآور شد: این روش علاوه بر آنکه راهبرد صحیح در حوزه فعالیت اکتشافی ارائه می*دهد، منجر به افزایش کارایی و سرعت و کیفیت تصمیم*گیری*ها شده و استانداردسازی نقشه*ها، اطلاعات و رویه*های اکتشافی را به دنبال دارد.
هندی همچنین خاطرنشان کرد: در سال جاری به منظور تغییر ساختار در حوزه اکتشاف، نقشه*ها را به*روزرسانی کردیم و برنامه*ریزی*هایی در برنامه ششم توسعه با استفاده از این رویکرد تدوین شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن پنج طرح اولویت*دار در کل کشور بر اساس این رویکرد تهیه شده است که امیدواریم در زمینه اکتشاف گام*های بلندتری برداشته شود.
هندی با بیان اینکه در هفته گذشته اکتشاف پنج میدان گازی اجرایی شده است، ابراز امیدواری کرد که با این رویکرد جدید علمی به استانداردهای بین*المللی در حوزه اکتشاف دست یابند و با ریسک کمتر دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورند.