مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در خصوص تحقق تنها یک بیستم از درآمد نفتی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری گفت: وظیفه وصول و دریافت پول حاصل از فروش نفت برعهده بانک مرکزی است و مدیریت امور بین*الملل شرکت ملی نفت تنها وظیفه صادرات نفت خام را برعهده دارد.
به گزارش عصرنفت ، سید محسن قمصری گفت آمار بانک مرکزی نشان می دهد از مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده*های نفتی در 2 ماهه اول امسال تنها 672 میلیارد تومان حاصل شده است که ظاهرا حدود یک دهم درآمد فروش نفت و فرآوردهای نفتی در 2 ماه سال گذشته و یک بیستم رقم مصوب بودجه امسال است،اظهار داشت: مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران براساس قانون تنها وظیفه انعقاد قرارداد فروش نفت با مشتریان خارجی خود را دارد.
مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: بر این اساس متقاضیان نفت ایران پس از درخواست، نفت را خریداری کرده و وظیفه دریافت وجوه حاصل از فروش برعهده بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی از طرف دولت و خزانه داری کشور مسؤول دریافت وجوه فروش نفت است.
براساس جداول منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجموع درآمدها از محل نفت و فرآورده*های نفتی در دو ماهه امسال 672 میلیارد و 880 میلیون تومان بوده در حالی که در دو ماهه سال 94، این درآمدها 6 هزار و 262 میلیارد تومان و دو ماهه سال 93، هشت هزار و 57 میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که رقم مصوب پیش*بینی درآمدهای نفت و فرآورده*های نفتی برای دو ماهه اول در قانون بودجه 95 به میزان 12 هزار و 655 میلیارد تومان است.
در ادامه گزارش منابع حاصل از ارزش نفت خام 307 میلیارد و 430 میلیون تومان است و منابع حاصل از فرآورده*های نفتی و میعانات گازی 240 میلیارد و 470 میلیون تومان محاسبه شده است.
گرچه به گفته مسئولان وزارت نفت صادرات نفت خام پس از برجام افزایش قابل توجهی داشته است اما ظاهرا براساس مستندات موجود به دلیل وجود تحریم*های بانکی هنوز امکان جابه جایی پول حاصل از فروش نفت خام میسر نیست و حجم قابل توجهی از پول فروش نفت خام ایران به حسابهای خزانه واریز نشده است.